SRF Medlemskap

Medlemskap i SRF - en kvalitetsstämpel!                                                                                                             
Vi är medlemmar i SRF (Svenska Resebyråföreningen). Det innebär att medlemsföretagen bland annat föbinder sig att följa deriktlinjer som föreningen utfärdar. Den som anligar ett SRF-företag ska kunna förlita sig på att medlemmen har ställt erforderliga garantier och följer lagar och förordningar samt har en hög servicenivå och kompetenta medarbetare.

Därför ska du anlita en resebyrå som är medlem i SRF: 

   *  Vi hjälper till före, under och efter resan
   *  Vi har tillgång till många bokningskanaler
   *  Vi hittar lättare prisvärda lösningar
   *  Vi är rådgivare på kundens sida
   *  Vi värnar om kunden genom personlig kontakt 

Anlita alltid en resebyrå som är ansluten till Svenska Resebyråföreningen, SRF. Som medlemmar antas endast finansiellt sunda resebyråföretag med erfaren och kompetent personal. Ett krav för medlemskap är också att företaget ställt nödvändiga resegarantier.

Europeiska kommissionen har i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsemyndigheter skapat en lista över flygbolag, som inte uppfyller centrala säkerhetskrav. SRF hänvisar till Europeiska kommissionens uppdaterade förteckning på svartlistade flygbolag som du kan se här: Svartlistade Flygbolag.