Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring- NW Production tar väl hand om er!

Den utvidgade ansvarsförsäkringen som vi har inkluderad för våra kunder täcker fel och brister i samband med en såld paketresa och den täcker bland annat:

        
  • Personskador och skador på ägodelar
  • Ekonomiska förluster före eller efter resan som t ex på grund av konkurs hos en leverantör
  • Stängda flygplatser p g a askmoln
  • Inställda konserter eller kryssningar
  • Eftersökning, evakuering, räddning

Försäkringen omfattar tiden före, under och efter resan. Felen och bristerna kan vara mycket konkreta och påtagliga som t ex ett hotell som brinner ned, en aktivitet som ställs in eller en skidlift som går sönder. Men det kan vara mer abstrakta händelser som en försening p g a dimma eller ett vulkanutbrott som gör att resenären går miste om en del eller hela resan, en artist som blir sjuk och inte kan genomföra konserten eller att ett flygbolag som går i konkurs och inte kan genomföra en framtida resa.

Läs gärna mer om vår ansvarsförsäkring genom att klicka här.