Estagiários

NW Produção aceita cada ano vários estagiários ainda em formação na indústria para dar-lhes uma visão de como nós trabalhamos, e, portanto, esperamos ser capazes de contribuir com conhecimento, orientação e aconselhamento. Vemos isso como uma responsabilidade de dar aos alunos um bom começo e bases para o mercado de trabalho. Nós recebemos um monte de pensamentos e idéias dos nossos estagiários, os quais podemos usar em nosso dia a dia para melhorar ainda mais o nosso serviço.

RICHARD GREYLING

Under hösten 2014 tillbringade jag sju veckor som LiA-praktikant hos NW Production. Jag är studerande på Service Manager - for future tourism YH-utbildning, Malmö Stad och går sista året.
Med Ledarskap-, Projektledning-, Tourist Management- och Marknadsföringskurser redan avklarade var det ett perfekt tillfälle för mig att tillämpa mina teoretiska kunskaper i praktiken. Teamet på NW Production var underbart och jag fick vara delaktig i planeringen och genomförandet av olika event såsom konferens, teambuilding och Industrinatten. Jag lärde mig också mer om reseplanering och reseproduktion och fick chansen att planera och sammanställa ett antal resor som möjligtvis skulle kunna användas i framtiden.
Det som jag uppskattade väldigt mycket var balansen mellan det ansvaret jag fick att arbeta självständigt och stödet som alltid fanns när jag behövde det. Atmosfären på kontoret var alltid välkomnande i en glad och positiv miljö. Nivån och tempot på NW Production är alltid hög och därför tyckte jag om erfarenheten och utmaningen hos dem. Jag är tacksam för möjligheten jag fick att ha min LiA på NW Production och för de kunskaper jag fick under min tid där och kan definitivt rekommendera NW Production som LiA-plats.

 

Tradução:

"No outono de 2014, passei sete semanas, como estagiário LIA na NW Production. Sou um estudante de Gestão de Serviços de Turismo no ensino politécnico, na cidade de Malmö e ano final.

Com as disciplinas de gerenciamento de projetos, Gestão de Turismo e Marketing já concluídas, era a oportunidade perfeita para eu aplicar meu conhecimento teórico na prática. A equipe da NW Production foi maravilhosa e eu tinha de estar envolvido no planejamento e implementação de vários eventos, conferências, formação de equipes e na Feira Impresarial em Malmö - Industrinatten. Eu também aprendi mais sobre planejamento de viagens e produção de passeios e tive a chance de planejar e compilar uma série de viagens que poderiam ser usadas ​​no futuro.
Uma das coisas que eu apreciei muito foi o equilíbrio entre a responsabilidade que eu tinha que trabalhar de forma independente e o apoio sempre quando eu precisei. A atmosfera no escritório foi sempre de boas-vindas em um ambiente feliz e positivo. O nível e o ritmo da NW Production é sempre elevada e, portanto, eu gostei da experiência e desafio deles. Sou grato pela oportunidade que eu tive em ter meus LIA na NW Production e as habilidades que aprendi durante o meu tempo lá. Posso definitivamente recomendar a NW Production como um lugar para fazer os LIA."

Lina Olsson

Under hösten 2011 gjorde jag min Trainee på NW Production - ett företag som aktivt tar sin roll i det sociala ansvarstagandet, något som ständigt genomsyrar företaget.
Detta var en stark anledning för mig att söka trainee hos just NW Production, och de gjorde mig inte besvikna. Med sin gedigna kunskap om branschen och vana av att ha praktikanter så fick jag vara involverad i allt från det lilla till det stora. Kundmöten, spåna idéer eller genomföra evenemang, ständigt var det pågående projekt!
För mig så är NW Production ett engagerat företag som ser helheten och hela tiden vill leverera det där lilla extra, ett motto som jag tar med mig tillbaka till skolan nu när min trainee period är tillända.
Tack Nina, Cecilia och Therese för 7 härlig lärorika veckor!


Tradução

"No outono de 2011, eu fiz o meu estagio na NW Produção - uma empresa que leva ativamente seu papel na responsabilidade social, que permeia constantemente a empresa.

Esta foi uma forte razão para eu procurar um estagio com a NW Produção, e eles não me decepcionaram. Com seu amplo conhecimento da indústria e do hábito de ter os formandos então eu fui envolvido em tudo, desde o pequeno ao grande. Reuniões com clientes, debater idéias ou implementar eventos, era constantemente projectos em curso!
Para mim, NW Produção é uma empresa comprometida que vê o retrato grande e deseja entregar constantemente aquele pequeno extra, um lema que levo comigo de volta à escola, agora que o meu período de estágio terminou.

Obrigado Nina, Cecilia e Therese pelas 7 encantadoras semanas instrutivas!"

Malin Wihlborg

Under 2008-2010 gick jag KYutbildningen med inrikning turism för Turismutbildarna Syd. En tredjedel av den utbildningen var praktisk, i form av LIA (Lärande i Arbete). Under utbildningsåren hade vi 4 LIAperioder på olika företag som arbetar med turism- och besöksnäring och det var under min fjärde LIAperiod som jag hade turen att komma i kontakt med NW Productions. Nina, Cecilia och resten av gänget gav mig den mest givande och lärorika perioden under utbildningen. De välkomnade mig med öppna armar och det var bara jag själv som satte stopp för lärandet. Jag fick tal del av produktionen av events och företagsresor, vara med på kundmöten, hjälpa till att jobba med statistik  och mycket mer. Jag kan absolut rekommendera alla som är ute efter en karriär i resebranchen en praktik-, LIA-, eller traineeperiod hos NW Productions.

Idag jobbar jag på Park Inn by Radisson i Malmö.
 

Tradução

"Durante 2008-2010, fui treinar com o turismo especializado na escola Turismutbildarna Syd. Um terço da formação era prático, sob a forma de o LIA (Aprendizagem no Trabalho). Durante os anos de formação, tivemos 4 periodos em diferentes empresas que trabalham na indústria do turismo e hospitalidade, e foi durante o meu quarto periodo que tive a sorte de entrar em contato com a NW Productions. Nina, Cecilia e o resto da equipa me deram o período mais gratificante e instrutivo durante o treinamento. Eles me acolheram de braços abertos. Eu tive que falar com a produção de eventos, viagens de negócios, participar em reuniões com clientes, ajudar e trabalhar com estatísticas e muito mais. Eu posso definitivamente recomendar quem está em busca de uma carreira na indústria de viagens a procurar a NW Productions.
Hoje eu trabalho no Park Inn by Radisson em Malmo."

Therése Wallin

Jag gick på Turismutbildarna Syd.

Jag tillbringade några veckor år 2008 som praktikant på NW Production och trivdes toppenbra. Fick eget ansvar med hotellbokningar, koordinera resa och transfer för ett företag och var även involverad i ett kundevent. Detta förberedde mig väl inför mitt nuvarande jobb som är på St Jörgen Park Resort där jag har många konferenser i luften samtidigt. Jag skulle absolut rekommendera NW Production som praktikplats!


Tradução

"Passei algumas semanas em 2008 como estagiário na NW Produção e prosperou super bem. Obtive a minha própria responsabilidade com reservas de hotel, coordenar viagens e a transferência de um negócio e também estava envolvido em eventos de clientes. Isso me preparou bem para o meu trabalho atual é em St Jörgen Park Resort onde eu tenho muitas conferências ao mesmo tempo. Eu absolutamente recomendo a NW Produção para estágios!"

Kajsa Ackerman

Våren 2011 tog jag examen från min 2-åriga yrkeskvalificerade (KY) utbildning, Service Manager -for future tourism. I vår utbildning har vi fyra praktikperioder, en varje termin, och jag fick möjligheten att spendera 2 av dessa perioder på NW Production.
 
Att vara praktikant på NW så får man en verklig chans till att utvecklas och få med sig goda erfarenheter för framtiden. De är duktiga på att planera och organisera ens praktikperiod, som oftast består av ett huvudprojekt och sedan flera olika små uppgifter. Genom att börja med att tillsammans prata om vad man kommer att göra under perioden kan alla känna sig trygga med att båda parter är nöjda i slutet, och att allas mål uppfylls. Genom att få följa med och ta del av vardagen i företaget får man en god chans till att förstå hur NW och branschen fungerar. 

Under mina två perioder på NW fick jag bland annat; hjälpa till att organisera och genomföra en konferensresa på 4 dagar för 20 personer till Italienska alperna. Jag fick även åka till EIBTM-mässan i Barcelona, där företag och destinationer från hela världen möts upp för att sälja in sina produkter för konferensgrupper. Under sista perioden arbetade jag framför allt med att hjälpa till med olika uppgifter för en kongress för 400 personer i Malmö där bland annat anmälningar, boende, underhållning och sponsorer skulle koordineras. Jag fick även här möjligheten till att medverka under genomförandet av kongressen då jag hade ett antal egna ansvarsområden. NW låter en vara med och arbeta med riktiga arbetsuppgifter och engagerar en i många olika intressanta projekt.

Jag kan inte säga annat än att jag är mycket tacksam för den tid som jag har fått spendera på NW Production. Detta är ett företag som verkligen kan se nyttan med att arbeta med praktikanter, och som är redo på att både ge och ta för gemensam framgång.

Efter min examen valde jag att fortsätta att studera en termin i en kurs om CSR (Corporate Social Responsibility) i Buenos Aires, Argentina. Ämnet CSR är något som växer sig allt starkare inom näringlivet och för mig som nyexaminerad manager kunde jag inte tänka mig något intressantare än att lära mig mer om varför det är bra för företag att ta ett större ansvar i samhället än vad de redan måste. 

 

Tradução:
"Na primavera de 2011 me formei na minha carreira profissional de 2 anos de idade qualificado (KY), Service Manager -para futuro do turismo. Em nossa formação, temos quatro sessões de treinos, uma em cada semestre, e eu tenho a oportunidade de passar dois desses períodos a NW de Produção.
Sendo um estagiário na NW, você tem uma chance real para desenvolver e trazer boa experiência para o futuro. Eles são especializados em planejamento e organização de um estágio, que normalmente consiste de um projeto principal e, em seguida, várias pequenas tarefas. Ao começar reúnem para falar sobre o que eles vão fazer durante o período e todos podem se sentir confiantes de que ambas as partes estão felizes no final, e que cumprem os objectivos de todos. Ao receber acompanhamento e tomar parte da vida cotidiana na empresa para ter uma boa chance de entender como a NW e a indústria funciona.
Durante meus dois períodos no NW  eu fiz, entre outras coisas; ajudar a organizar e realizar uma viagem de conferência de 4 dias para 20 pessoas para os Alpes italianos. Eu mesmo tive que ir à feira EIBTM em Barcelona, ​​onde as empresas e destinos de todo o mundo reunim-se para vender seus produtos para grupos de conferência. Durante o último período, trabalhei principalmente em ajudar com várias tarefas para um congresso para 400 pessoas em Malmö, onde, entre outras notificações, alojamento, entretenimento e patrocinadores seriam coordenadas. Eu também tive a oportunidade de participar na execução do Congresso, em seguida, eu tive inúmeras responsabilidades. NW deixa trabalhar com tarefas reais e se envolver em uma variedade de projetos interessantes.
Eu não posso dizer de outra maneira de que eu sou muito grata pelo tempo que tive na NW Productions. Esta é uma empresa que realmente tem vantagem de trabalhar com estagiários, e que estão prontos para dar e receber para o sucesso mútuo.

Depois da minha graduação, optei por continuar a estudar um semestre de um curso sobre RSE (Responsabilidade Social Corporativa), em Buenos Aires, Argentina. O tema da responsabilidade social das empresas é algo que é cada vez mais forte dentro da comunidade empresarial e para mim como gerente recém-qualificado, eu não conseguia pensar em nada mais interessante do que aprender mais sobre por que é bom para os negócios a assumir maior responsabilidade na sociedade do que eles já têm."